Merkevaren Norge,
en nasjonal eksportsatsing

Foto: Fastland and Scandinavian Design Group
Norske bedrifter får drahjelp for å bli synlige og attraktive i utlandet

De norske verdiene, samfunnsmodellen og den norske historien er noen av de viktigste verktøyene i dette arbeidet. I tillegg tilbys rådgivning for enkeltbedrifter, formidling av markedsinnsikt og mulighet for synliggjøring av norske, grønne løsninger gjennom den digitale plattformen The Explorer.

Foto: Hurtigruten
OECD:
"Sterke nasjonale merkevarer øker konkurransekraften for nasjonale aktører"

Norsk opprinnelse gir merverdi

Mennesker er mer tilbøyelige til å kjøpe produkter og tjenester fra et land de har et godt inntrykk av. Ikke minst har små og mellomstore bedrifter større sjanse for å lykkes dersom landet har en tydelig posisjon.

Norge er mest kjent for ren og flott natur, oljeindustri og velferd. I en spørreundersøkelse blant næringslivsledere i 17 internasjonale markeder trekkes det frem at vi har et velfungerende demokrati, er til å stole på, høyt utdannet, har teknologiprodukter i verdensklasse, er pionérer på en rekke felt -  og at vi anses for å forvalte naturressursene – og oljeformuen - på en bærekraftig måte. Dette er solide assosiasjoner vi må bygge videre på i vår kommunikasjon.

“Det er et godkjenningsstempel som henger høyt og vi håper det vil gjøre det lettere for oss å nå ut til internasjonale kunder.”

— Rune Vandli, Daglig leder, Vixel

Næringslivslederne opplever imidlertid at vi er dårlige til å kommunisere dette. Vi har ikke noen tradisjon for å fremsnakke egne løsninger og bedrifter– eller at vi kommer fra Norge. Det skal vi sammen  gjøre noe med.

Skal vi bli valgt må vi være kjent. Merkevaren Norge er en nasjonal eksportsatsing og et vekst og verdiskapingsprosjekt som handler om å posisjonere Norge ved å fortelle en felles historie om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi kan tilby. I tillegg omfatter satsingen en rekke verktøy som norske bedrifter kan benytte seg av i sitt arbeid ute for å bli mer synlig internasjonalt og bli valgt av flere.  

Foto: Blueye Robotics
Bærekraftspionérer

Når vi skal selge mer til utlandet - må det være noe verden vil ha. Verden har kommet med en tydelig bestilling gjennom FNs bærekraftmål, og norske bedrifter utvikler og leverer tekniske og bærekraftige løsninger i verdensklasse som kan bidra til å nå disse målene.

Nordmenn har alltid vært pionérer. Det samme gjelder norske bedrifter og løsninger. Pionérer går foran, pløyer ny mark, og setter nye standarder.

For å definere vår felles historie må vi bygge videre på det vi er best på og som verden ønsker mer av: Pionérånd, bærekraft og teknologi.

Derfor kan vi si at vår felles historie bør handle om at Norge er en pionér i arbeidet med å finne bærekraftige løsninger på verdens økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer. Norge og norske bedrifter er bærekraftspionérer.  

Bruk historien!

Skal vi dra nytte av den norske historien må vi bli flinkere til å fortelle den. Norske bedrifter bør bygge på, og bruke den, i sitt eget arbeid. Det betyr aktiv kommunikasjon av Norge som opprinnelsesland og at hver enkelt norske aktør posisjonerer sin historie og sin virksomhet tett opptil verdiene i den felles historien om Norge, pionérånd og bærekraft.

Foto: Johan Holmquist / Innovasjon Norge
Historier som bygger opp om bærekraftpionéren og invitasjon til samarbeid

Det er utviklet tre grunnhistorier som bygger opp om posisjonen som bærekraftpionéren. Historiene skal inspirere norske bedrifter til hvordan de kan kommunisere når de skal fortelle sine egne historier.

Andreas Kleiberg
Stein Hamre
Powered by nature

Hvor vi kommer fra
Norge har alltid vært nært knyttet til naturen. Historien vår er en historie om bønder, fiskere og sjøfolk. Vi har lært oss å utforske, bruke og respektere naturen gjennom hardt arbeid i et tøft klima, og vi forstår at bærekraft er mer enn et abstrakt begrep og konsept. Norge er «powered by nature» fordi fjell og elver har gjort oss sjølberga med vannkraft, og fordi kysten og fjordene har gjort oss verdensledende innenfor havnæringene. Og Norge og det norske folk er «powered by nature» fordi vi lever i harmoni og takt med, naturen, og fordi vi bor i et naturskjønt land.

Å bruke «powered by nature» som et tema i kommunikasjon
Norge drives av naturen fordi fjellene og elvene våre har gjort oss selvforsynt med vannkraft, og kystlinjen og fjordene våre har gjort oss til verdensledende innen havindustri. Vi lever av og i takt med naturen og sesongene. Temaet «Powered by nature» kan brukes på en rekke områder og formidle mange forskjellige aspekter av Norge, fra landskapets fysiske skjønnhet til naturens rolle i fiskeri, industri og teknologiutvikling, til turisme og bærekraftig virksomhet. Vi kan bruke temaet «Powered by nature» til å formidle hvordan norsk natur og sesonger, miljø og klima gjenspeiles i nordmenns DNA, levemåte og løsninger; hvordan vi lever i tråd med, og av naturen, og hvordan dette gjenspeiles i hverdagen og hvordan dette fortsatt opprettholdes.

Jordan Rowland
Andreas Kleiberg
Built on equal opportunities

Hvem vi er
Norge er bygget på likhet. Vi tror at et inkluderende arbeidsliv der alle jobber sammen gir en merverdi og betyr at alle får mer. Det er derfor økonomien vår er mer avhengig av den høye andelen yrkesaktive kvinner enn all oljen i Nordsjøen til sammen. Vi tror også på et tett samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, og den høye tilliten på tvers av samfunnet, reduserer risiko for bedrifter og investorer. Den norske modellen er en suksess på grunn av like muligheter.

Å bruke «built on equal opportunities» som et tema i kommunikasjon
Temaet «built on equal opportunities» tilfører menneskelighet til historiene vi forteller ved å avspeile Norges sosiale strukturer, likhetsnormer og balansen mellom arbeid og fritid. Ved hjelp av dette temaet kan vi fremheve verdiene respekt, tillit og samhold. Det understreker at Norges prestasjoner kommer fra samarbeid mellom alle nordmenn. Temaet setter mennesker i søkelyset og viser hvordan et inkluderende samfunn kan inspirere til deltakelse, skape muligheter og virkeliggjøre potensiale.

Mir-Snøhetta
Saad Butt
North of the ordinary

Hva vi tilbyr
Vi lever der Europa møter Arktis og der hverdagsnødvendigheter møter ekspertise. Norge har velfungerende infrastruktur og en høyt utdannet befolkning. Det fremmer bærekraft for samfunnet, miljøet og økonomien. Norge er en verdensleder i blå og grønne industrier, og vi tar tidlig i bruk nye teknologier, vi tar i bruk allerede utviklet teknologi på nye områder og på bruker teknologien på nye måter. Derfor er Norge fullt av nye bedrifter som vokser raskt, robust og ansvarlig. Derfor er standarden vår «North of the ordinary».

Å bruke «North of the ordinary» som et tema i kommunikasjon
Temaet «North of the ordinary» setter en standard og en ambisjon som underbygger det Norge som land har å tilby. Temaet spiller på den fysiske geografien, men mer viktig er opplevelsene og stemningene det skaper. «North of the ordinary» er, for eksempel, en standard Norge setter i utprøving og levering av smarte løsninger for industri, samfunn og bærekraft. Temaet setter tonen for hva Norge skaper og verdiene det fører med seg. Det gir kommunikasjonen vår en kontekst som er engasjerende, relevant og forventningsfull.

Foto: Einar Aslaksan / Pudder Agency

Visuell profil og innholdsbank

Bruken av identiteten og profilen i sin helhet er forbeholdt UD/Team Norway og Innovasjon Norge som representerer det offisielle Norge. Norske aktører oppfordres til å bruke den norske historien, bruke, bygge på og gjerne dele bransjehistorier fra The Explorer og benytte seg av bilder og video fra innholdsbanken i eget arbeid.

Brukere av innholdsbanken må registrere seg med navn, firma, firma epost, kontaktdetaljer og egenvalgt passord ved første pålogging. Innholdet er tilgjengelig for norske organisasjoner og selskaper, nasjonal og internasjonal reisebransje og presse som arbeider med, og profilerer Norge, norske produkter, tjenester og destinasjoner.

Gå til Brand Centre/ innholdsbank →

Foto: Ole C. Salomonsen - Visitnorway.com

Tjenester

Som en del av denne nasjonale eksportsatsingen er det utviklet en rekke tjenester norske bedrifter og organisasjoner kan benytte seg av.

Eksportutviklingsprogrammer

Innovasjon Norge har en rekke eksportutviklingsprogrammer og verktøy du kan benytte deg av for å bedre bedriftens markedsinnsikt og eksportkompetanse.

Gå til nettsiden →


International business events

Gjennom året er Norge med på en rekke internasjonale messer og foretar flere næringslivsdelegasjoner til andre land. Les mer og finn ut av om hva som kan være relevant for din bedrift.

Gå til nettsiden →


Invest in Norway

Invest in Norway er Norge sitt organ som proaktivt skal jobbe med å synliggjøre og legge til rette for utenlandske direkteinvesteringer i Norge. 

Legge tilrette: Invest in Norway jobber tett med de deler av norsk næringsliv hvor Norge har komparative fortrinn som gjør at vi kan tiltrekke oss flere etableringer fra utlandet. Dette inkluderer også å styrke Norges vertskapsattraktivitet.

Synliggjøring: Vi legger selvsagt Merkevaren Norge til grunn for dette arbeidet og oppfordrer alle våre partnere i Norge til aktivt å bruke historien og Norges posisjon som bærekraftspionèr i egen kommunikasjon og historiefortelling. 

Gå til nettsiden →


Merkevarebygging og strategisk posisjonering

Kompetansetilbud som gir økt bevissthet om hva det er som gir bedriften konkurransefordeler. Målet er å bli tydeligere på hvordan bedriften kan unytte disse fordelene til å ta en tydelig posisjon i et internasjonalt marked.

Gå til digital veileder i strategisk posisjonering (beta versjon) →


Reiseliv

Vi tilbyr rådgivning, finansiering, kompetanse og nettverkinnenfor reiselivet og profilering av Norge som reisemål,nasjonalt og internasjonalt, gjennom VisitNorway. 

Aktuelle linker;
- Markedsdata, Analyser, Prognoser og Rapporter  
- Tjenester og verktøy  
- Kurs og kompetanseprogram  
- Nasjonale konsepter og RISS

Gå til nettsiden →


Rådgivning

Innovasjon Norge tilbyr rådgivning, nettverk og kompetanse til norske bedrifter med internasjonale ambisjoner.

Vi har internasjonaliseringsrådgivere lokalt plassert over hele Norge som kan gi deg råd, og sette deg i kontakt med utenlandske rådgivere ved 34 kontorer i 29 land som kjenner det lokale markedet, forretningskulturen og har et bredt nettverket.

business.visitnorway.com/no →


The Explorer: Green Tech from Norway

The Explorer er Norges offisielle markedsplass for grønn teknologi. The Explorer kobler internasjonale behov opp mot norske løsninger. Tjenesten viser frem grønne løsninger fra hundrevis av norske bedrifter i en rekke sektorer, fra grønn skipsfart og miljøteknologi til smarte byer og sirkulærøkonomi.

Gå til nettsiden →